Zip Lock Bag Making Machine GF-C500

gf-c500


GF-C500

Finished Products

Side-Sealing Bag ( Find machine from bag )

  • no 19 2038174638
  • no 20 2117814609
no 19 2038174638 no 20 2117814609